Technical FAQs

Ask a Question

MCCB รุ่น Compact NS/NSX ที่เป็นแบบ electronics สามารถปรับตั้งค่า amp trip ได้ตั้งแต่เท่าไร

MCCB Compact NS/NSX ที่เป็นแบบ electronics สามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.4 – 1 เท่าของกระแสพิกัดเบรคเกอร์
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?