• Default Alternative Text

  OEM

  พบกับนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณสร้างเครื่องจักรให้มีความอัจฉริยะขึ้น ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และนำอุปกรณ์ของคุณเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ร่วมงานกับเราเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว พร้อมเพิ่มผลกำไรและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

  ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ชมคลิปวิดีโอ

  เรียนรู้ข้อดีจากการร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  การจับมือเป็นคู่ค้ากับชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะช่วยเพิ่มมูลค่าเงินทุนให้กับธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจการออกแบบ หรือธุรกิจวิศวกรรมของคุณ คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมเพื่อระบุและเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโครงการต่างๆ

  ร่วมเป็นคู่ค้ากับชไนเดอร์ อิเล็คทริคเพื่อ:รับโอกาสใหม่ๆ ในด้านการฝึกอบรมและการขอใบรับรอง

  สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ เพิ่มยอดขายและยกระดับศักยภาพทางธุรกิจ