• Default Alternative Text

  ผู้วางระบบ

  ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   ไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในด้านไฟฟ้า, ไอที, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบอาคารอัตโนมัติ, ระบบสายเคเบิล หรือระบบอื่นๆ เราสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติงานและพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้

  ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

  เรียนรู้ข้อดีจากการร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  การจับมือเป็นคู่ค้ากับชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะช่วยเพิ่มมูลค่าเงินทุนให้กับธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจการออกแบบ หรือธุรกิจวิศวกรรมของคุณ คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมเพื่อระบุและเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโครงการต่างๆ

  ร่วมเป็นคู่ค้ากับชไนเดอร์ อิเล็คทริคเพื่อ:รับโอกาสใหม่ๆ ในด้านการฝึกอบรมและการขอใบรับรอง

  สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ เพิ่มยอดขายและยกระดับศักยภาพทางธุรกิจ