• Default Alternative Text

  การจำลองและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

  Cement factory at night, cement production.

  ฝึกฝนและรักษาความรู้

  การดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางทักษะซึ่งเป็นผลมาจากแรงงานที่มีอายุมากขึ้น จำเป็นต้องใช้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีวิธีที่สร้างความแข็งแกร่งและแรงบันดาลใจให้กับพนักงานที่มีอยู่เดิมอีกด้วย
  • โซลูชัน

   • การจำลองการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแบบความเที่ยงตรงสูงทำหน้าที่เป็นเวทีจำลองสถานการณ์จริงภายในโรงงานแปรรูปแร่ โดยมีการใช้ระบบควบคุมและกราฟิกสำหรับผู้ปฏิบัติงานชุดเดียวกันกับที่ใช้ในโรงงานจริง ซึ่งทำให้การฝึกอบรมมีความสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
   • ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงของจริงด้วยสภาพแวดล้อม 3 มิติสำหรับการฝึกอบรม การทดสอบ และการจำลองกระบวนการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการฝึกอบรมและการจำลองขั้นตอนความปลอดภัยของโรงงาน แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือเข้าถึงได้ยาก
  • จุดเด่น

   ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีภายในสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมเสมือนจริงแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งฟังการบรรยาย นอกจากนี้ ระบบนี้ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการฝึกอบรมได้ตลอดวงจรอายุของโรงงานอีกด้วย:

   • การออกแบบและงานวิศวกรรม
   • การตรวจสอบระบบควบคุม
   • การฝึกอบรมการดำเนินงาน
   • การฝึกอบรมการบำรุงรักษาและความปลอดภัย
  • จุดเด่น

   • รองรับการขยายขนาดตั้งแต่การฝึกอบรมด้านอุปกรณ์จนถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับทุกส่วนของโรงงาน
   • พัฒนาและสนับสนุนแบบครบวงจรโดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค โซลูชั่นนี้จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้

  จุดเด่น

  • คนงานชายสวมหมวกนิรภัยพร้อมไฟฉายคาดหัวในชุดคลุมทั้งตัวกำลังยิ้ม, การรวมระบบ
   • ใช้สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่เหมือนจริงเพื่อรักษาความรู้เอาไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   • ฝึกอบรมบุคลากรให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องภายในสถานการณ์ตึงเครียด
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   • เรียนรู้และฝึกฝนทักษะสำหรับงานด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญแต่ไม่ได้ทำเป็นประจำ เช่น การปิดระบบฉุกเฉิน 
   • เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดทักษะจากสภาพแวดล้อม “การเรียนรู้” ไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานจริง
  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   • ได้รับการประเมินที่เชื่อถือได้และแม่นยำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานและผลงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
   • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการฝึกอบรมและการสื่อสารภายในทีมทั้งในห้องควบคุมและในพื้นที่ทำงาน ทั้งตามกะและตามการจัดการการดำเนินงาน