• Oil refinery at night, oil and gas.

  โซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการของโรงกลั่นและปิโตรเคมี

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    โบรชัวร์ Foxboro Evo

    ระบบที่สามารถดูข้อมูลในอดีต สนับสนุนทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถทำนายอนาคตได้ นี่คือระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขั้นสูงสำหรับยุคหน้า

    อ่านต่อ
   • Read more about Schneider Electric solutions

    โซลูชั่นซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรมสำหรับโรงกลั่นปิโตรเลียม - โบรชัวร์

    ในยุคที่อุปสงค์มีความผันผวน ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น และระเบียบข้อบังคับเข้มงวดขึ้น โรงกลั่นจะรับมืออย่างไร ผู้จัดการที่ฉลาดย่อมตระหนักว่าระบบอัตโนมัติของตนและการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สามารถสร้างความแตกต่างได้

    อ่านต่อ
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Modicon M580 ePAC - โบรชัวร์

    ePAC ระบบแรกในโลกที่มาพร้อมกับอีเทอร์เน็ตในตัว

    อ่านต่อ
  • กรณีศึกษา

   บริษัท Rabigh Refining and Petrochemical


   “โซลูชั่นของชไนเดอร์ อิเล็คทริคแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ต่อเนื่องจากการลงทุน แม้จะเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยแค่ 6 เดือน แต่รับรองว่าได้รับผลตอบแทนแน่นอนภายใน 12 เดือน”
    
   กรรมการอาวุโส
   อ่านต่อ
  • รับชม

   • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการ

    โซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบบูรณภาพเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงงานและความรู้เชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับอนาคตสำหรับการปฏิบัติงานของคุณ