Technical FAQs

Ask a Question

เบรกเกอร์ QOvs/QOH สแควร์ดี สามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอาร์ก หรือ ใช้สตาร์ทมอเตอร์โดยตรงได้หรือไม่

 ไม่เเนะนำให้ใช้ เนื่องจากโหลดทั้งสองชนิดนี้มีการกระชากกระแสในขณะใช้งาน ทำให้เบรกเกอร์ทริปบ่อย
ถ้าจะใช้จริงๆควรเลือกเบรกเกอร์ที่มี ลักษณะ D Curve
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?