ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   ความยั่งยืน

   • เปลี่ยนแปลงโลกด้วยนวัตกรรมทุกระดับ

    เราภูมิใจที่เป็นหนึ่งใน 25 บริษัทของการจัดอันดับบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโลกโดยนิตยสาร Fortune

    อ่านต่อ
    Default Alternative Text

    ความยั่งยืน คือ หัวใจของกลยุทธ์ของเรา

    ภารกิจของเรา คือ การช่วยธุรกิจให้เอาชนะความท้าทายด้านพลังงาน โดยทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เราตีกรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบในทุกความสัมพันธ์ ไม่ว่ากับลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ พนักงานและชุมชนที่เราปฏิบัติงาน เราอยากเป็นองค์กรที่ดีของสังคมและเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ในประเทศกำลังพัฒนา เราได้พัฒนาโซลูชันเพื่อให้ประชาชน 1.1 พันล้านคนเข้าถึงพลังงาน ส่วนในประเทศด้อยพัฒนา เราช่วยเหลือประชาชนหลายร้อยล้านคนที่ขัดสนด้านพลังงาน
    • การสาธิตวิธีใช้เครื่องทดสอบกำลังไฟฟ้า, การเข้าถึงพลังงาน, การผลิตไฟฟ้า มูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค: การสร้างชุมชนที่ยั่งยืน
    • กลยุทธ์และความยั่งยืน เรื่องเด่นปี 2015 - 2016

     เรียนรู้วิธีที่เราลดช่องว่างด้านพลังงานและผลักดันประสิทธิภาพในทุกหนทุกแห่ง

     อ่านรายงานนี้
     SD report 2016
    • รายงานประจำปี เอกสารการลงทะเบียน 2014

     รายงานประจำปี (เอกสารการลงทะเบียน) ให้รายละเอียดเชิงลึกของกลยุทธ์ ธุรกิจ บรรษัทภิบาล และงบการเงินของกลุ่มบริษัท ตลอดจนความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     ดาวน์โหลด (pdf, 7.13 Mb)
     Eolas Green Data Center Operations building in Grenoble, France
     • ปลูกฝังความยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมด้านพลังงานในกัมพูชา

      ตั้งแต่ปี 2008 ชไนเดอร์ อิเล็คทริคสนับสนุน Center Kram Ngoy (CKN) เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในกัมพูชา รวมถึงการอบรมผู้ฝึกสอนของ CKN และการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยผ่านทางโครงการเข้าถึงพลังงาน

      ดาวน์โหลดรายงานนี้

      รายงานแบบบูรณาการ

      รายงานนี้เป็นความต่อเนื่องจากแนวทางการดำเนินงานที่ครบวงจรของเรา โดยแสดงวิสัยทัศน์ระดับโลกของชไนเดอร์ อิเล็คทริคในระบบนิเวศ กลยุทธ์ด้านการสร้างคุณค่าที่แบ่งปันโมเดลธุรกิจและบรรษัทภิบาลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค รายงานนี้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ความสำเร็จครั้งใหญ่แห่งปี และวิธีที่กลุ่มบริษัทสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ละราย ดาวน์โหลดรายงานนี้