คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

What is the substitute of HMI XBTH001010.

This part number XBTH001010 is no longer available, the user will have to use a XBTN401 for Modicon apps or a XBTN400 for the Twido
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?