คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

What are the consituents of Tesys LE1M35*** D.O.L non-reversing starters.

The Tesys LE1M35*** D.O.L non-reversing starter standard version comprises

> 1 TeSys contactor LC1 K**
> 1 TeSys thermal overload relay LR2 K,
> 1 green Start button “I”,
> 1 red Stop/Reset button “O/R”,
> 1 yellow operating indicator

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?