คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Internal battery ของ Back UPS Pro มีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไร

วิธีการเชื่อมต่อ Internal Battery ของ Back UPS Pro ซึ่งประกอบด้วย รุ่นBR550GI, รุ่น BR900GI และ รุ่น BR1500GI จะมีลักษณะการเชื่อมต่อแตกต่างกันตามรูปภาพ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?