คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟเกิดอาการโอเวอร์โหลด (Overload) คืออะไร

เครื่องสำรองไฟเกิดอาการโอเวอร์โหลดนั้นหมายถึงเครื่องสำรองไฟเกิดอาการใช้ภาระโหลดเกิน หมายถึงอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องสำรองไฟ UPS ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่สามารถจ่ายให้ได้
เช่น เครื่องสำรองไฟของผู้ใช้งานกำลังวัตต์อยู่ที่ 500 วัตต์ แต่ผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ที่ต้องการสำรองโดยกินกำลังวัตต์ที่ 600 วัตต์ทำให้เกินกำลังวัตต์ที่ตัวเครื่องสำรองไฟรองรับได้ จึงเกิดเหตุการณ์โอเวอร์โหลด เป็นต้น

การแสดงสัญญาณเตือนของแต่ละรุ่นจะแสดงแตกต่างกันขอให้ศึกษาการใช้งานตามคู่มือของ UPS และสัญญาณเตือนจะหยุดเมื่อถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากเต้าเสียบแบตเตอรี่สำรอง

เพิ่มเติม : สัญญานเตือน Overload และสัญญานเตือนความผิดพลาดและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นของเครื่องสำรองไฟ Back-UPS และ Smart-UPS

ID => FA350933_en
Title => Back UPS Symptoms, Possible cause and Procedure.
URL => https://www.schneider-electric.co.th/support//th/faqs/content/?country=TH&lang=en&locale=en_US&id=FA350933


ID => FA352776_en
Title => Smart UPS (SUA Product Family) Symptoms, Possible cause and Procedure
URL => https://www.schneider-electric.co.th/support//th/faqs/content/?country=TH&lang=en&locale=en_US&id=FA352776
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?