คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Can customer use the time delay relay same reference NSX for CVS breaker or not?

Yes, Please refer the product compatiability for LV429427 as screen shot.
Range of product NSX100...250 
NSX400...630 
Easypact CVS100...250 
Easypact CVS400...630 
NSX100...250 DC 
NSX400...630 DC 
PowerPact multistandard

User-added image
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?