คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

TeSys D (คอนแทคเตอร์ LC1D) มีแรงดันเลี้ยงคอยล์เท่าไหร่บ้าง และ เป็น ref. no. อะไรบ้าง

แรงดันเลี้ยงคอยล์ของ คอนแทคเตอร์ LC1D (TeSys D)มีทั้งแรงดันกระแสสลับ(AC) กระแสตรง(DC) และกระแสตรงแบบใช้พลังงานต่ำ (DC low consumption)
ขนาดของแรงดันต่างๆ กรุณาอ้างอิงจากเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?