คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Zelio Smart Relay รุ่น Compact (SR2) กับ Modular (SR3)

Zelio Smart Relay มีด้วยกัน 2 รุ่น ได้แก่ Compact (SR2) กับ Modular (SR3)
โดยทั้งสองรุ่นแตกต่างกันดังนี้
- รุ่น Compact (SR2) มีจำนวนอินพุท เอาท์พุท  และ I/O จำกัด ตามรุ่นที่ลูกค้าเลือก ซึ่งไม่สามารถขยาย หรือเพิ่มเติมได้
- รุ่น Modular (SR3) ลูกค้าสามารถขยาย หรือเพิ่มเติม จำนวนอินพุท เอาท์พุท  และ I/O ได้ โดยการติดตั้ง Extension Modular เพิ่ม
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?