คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

What is different thing between XB4BD21 and XB4BD25 ?

The Different thing between XB4BD21 and XB4BD25 is number of contact built-in as table below,

User-added image
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?