คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ศูนย์บริการสำหรับเครื่องสำรองไฟ APC Back UPS ในภาคกลาง

1.ศูนย์บริการ กาญจนบุรี

บ.แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จก.

286/15-16 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 034-515036

แฟกซ์ 034-515754

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
 

2. ศูนย์บริการ นครปฐม

ไอที ไลฟ์

194/30-31 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034-259876

แฟกซ์ 034-259880

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9.00 - 18.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

3. ศูนย์บริการ นครสวรรค์

บ.วัชระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค จก.

1016/18 ม.9 ต.นครสรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-334070

แฟกซ์ 056-334700

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.00 - 19.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

4.ศูนย์บริการ อยุธยา

บจก.ไอ.ดี.ซัพพลายส์

18/40 หมู่ 2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.อยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035-336266-7

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

5. ศูนย์บริการ อ่างทอง

บจก.วิซ เวนเดอร์

เลขที่ 12/29 หมู่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110

โทรศัพท์ 035-632508

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 18.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

6. ศูนย์บริการ ราชบุรี

บจก.จอมบึงคอมพิวเตอร์

เลขที่ 49/5 ถ.เพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-313533

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

7. ศูนย์บริการ สมุทรสาคร

หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001)

923/125 เศรษฐกิจ1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-810594,034-810754,034-427933

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

8. ศูนย์บริการ สระบุรี

หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์

226 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ 036-211387

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

9. ศูนย์บริการ ฉะเชิงเทรา

บจก. ดี อาร์.คอนซัลแตนท์

93/11  ศุขประยูร ต.หน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 038-518742, 038-512386

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

10. ศูนย์บริการ อุทัยธานี

หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์

661/69 ถ.ศรีอุทัย ลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16000

โทรศัพท์ 0-5657-1595

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

* อาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของทางศูนย์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?