คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Is Power Meter PM5560 has Communication Port?

Of course, There are 2 type of ports. It has Serial ports with Modbus protocol and Ethernet port with Modbus TCP protocol** (**2 Ethernet port for daisy chain, one IP address)
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?