คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Floor Sockets CON224_ABE สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ จำพวก 3426UEST2M , 3031RJ64M-T,VDIB17746UWE ,3031RJU-EX and 3030P ได้ไหม

CON224_ABE สามารถใช้ร่วมกันได้กับ 3426UEST2M , 3031RJ64M-T,VDIB17746UWE ,3031RJU-EX and 3030P
แต่คุณจะต้องตระหนักถึงจำนวนของ modules CON224_ABE มีจำนวน 3 modules.
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?