คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

what's GVAD auxiliary contact function?

Please find more details as screen shot.
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?