คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

QO3-CON1PH (อุปกรณ์แปลงจาก 3 เฟสเป็น 1 เฟส) สามารถใช้ได้กับ VisiSmart Load Center หรือไม่

เนื่องจาก VisiSmart Load Center ใช้กับเมนเบรกเกอร์รุ่น EZC เหมือนกัน Classic Load Center ดังนั้นจึงสามารถใช้ QO3-CON1PH (อุปกรณ์แปลงจาก 3 เฟสเป็น 1 เฟส) ได้เช่นกัน

**QO3-CON1PH ใช้ร่วมกับ EZC 100AF 2 pole เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น**

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?