คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เต้ารับ(socket) รุ่นใดบ้างที่สามารถใช้ได้กับ เต้ารับฝังพื้น S-Flexi รุ่น E227F BAS

   
เต้ารับฝังพื้น S-Flexi รุ่น E227F_BAS มีขนาด 3 ช่อง สามารถรองรับเต้ารับ(socket) S-Flexi เช่น F1426UAM ขนาด 1.5, F50RJ6M ขนาด 1.5, F50TVM ขนาด 1.5 เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อประโยชน์และการใช้งานอย่างสูงสุด สามารถใช้กับ F1426UAM ได้สูงสุด 2 ชิ้น (1.5*2)
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?