คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Varplus Logic Controller wiring

please find the termninal where is the GND terminal for PFC : VPL12N as below.
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?