คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ตอนนี้มี Back UPS รุ่นใดบ้างที่ไม่สามารถใช้ Software ได้

Back UPS ที่ไม่สามารถใช้ Software PowerChute Personal Edition มี 2 รุ่น คือ

1. BR500CI-AS
2. BX625CI-MS

โดยที่ทั้ง 2 รุ่นนี้ ไม่มีช่อง Data port หรือ COM port สำหรับเชื่อมต่อ UPS กับ Computer

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?