คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Smart UPS SMC และ Smart UPS SMT ต่างกันอย่างไร

1. รุ่นที่มี VAเท่ากันจะมี Watts ต่างกัน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

Smart UPS SMC รุ่น SMC1000I Output power capacity 1000VA / 600Watts
Smart UPS SMT รุ่น SMT1000I Output power capacity 1000VA / 700Watts
 
2. Smart UPS SMC จะไม่มีช่อง Smart slot เพื่อใช้เชื่อมต่อ Network Management card.
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?