คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เมื่อเกิดสภาวะกระแสไฟฟ้าไม่มีความเสถียร ผลิตภัณฑ์ของ APC by Schneider มีวิธีป้องกันอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ของ APC by Schneider แนะนำวิธีป้องกัน ดังนี้

1. ใช้ปลั๊กป้องกันไฟกระชาก โดยปลั๊กป้องกันไฟกระชากนี้เป็นอุปกรณ์ที่แก้ปัญหาไฟกระชากโดยตรงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด จะช่วยป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ  มีวงจรเบรกเกอร์ซึ่งทำหน้าที่ตัดทันทีเมื่อโหลดไฟฟ้าเกินกำลัง และจะดียิ่งขึ้นหากเลือกปลั๊กที่ใช้วัสดุป้องกันไฟลุกลาม สำหรับปลั๊กกันไฟกระชากของ เอพีซี สามารถป้องกันไฟกระชากได้มากกว่าปลั๊กกันไฟกระชากในตลาดทั่วไปได้ถึง 3 เท่า
 
2. ใช้อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ขณะที่เรากำลังใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ที่มีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าต่อพ่วงเมื่อไฟดับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้านี้จะทำหน้าที่จ่ายไฟโดยอัตโนมัติและทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนวัตกรรมของเครื่องสำรองไฟฟ้าล้ำหน้าอยู่มาก มีทั้งแบบป้องกันไฟกระชาก รวมทั้งแบบมีหน้าจอดิจิทัล สามารถดูกำลังไฟฟ้าที่ทำการสำรองอยู่ว่าใช้ได้นานเท่าไร ทางหน้าจอได้อีกด้วย สำหรับรูปลักษณ์ ปัจจุบันมีการออกแบบให้สามารถเข้ากับเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่เราต่อพ่วง โดยไม่ทำให้สูญเสียความสวยงามของสภาพแวดล้อมภายในห้อง ภายในบ้าน และภายในที่ทำงานเสียไป
 
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?