คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

How to use "where to buy" website.

Website 
URL : https://www.schneider-electric.co.th/en/locator/?locale=TH_th11&header=se&mxdi=100&locator=networking
วิธีการค้นหา
  1. ระบุตำแหน่งที่อยู่ 
  2. กำหนดรัศมีระยะทางที่ท่านต้องการ
  3. เลือกประเภทธุรกิจที่ท่านต้องการค้นหา
  4. เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการต้นหา

ตัวอย่างการค้นหา
ผลลัพท์การค้นหา
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?