คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

แบตเตอรี่รถยนต์สามารถใช้ต่อพ่วงกับเครื่องสำรองไฟได้หรือไม่

เบื้องต้นสามารถทำการดัดแปลงได้โดยต่อแบบขนาน แต่ทางบริษัทไม่แนะนำให้ทำการการดัดแปลง เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและอุปรณ์เสียหายได้ อีกทั้งการรับประกันถือเป็นโมฆะทันที
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?