คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ข้อมูลความปลอดภัยด้านแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ

ข้อมูลความปลอดภัยด้านแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ
  1. ก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ถอดเครื่องประดับต่างๆ ออกให้หมด เช่น นาฬิกาข้อมือและแหวน
  2. อย่าทำลายแบตเตอรี่โดยการเผา เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้
  3. ห้ามเปิดหรือแกะแบตเตอรี่ สารอิเล็คโทรไลต์ภายในแบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา และอาจเป็น พิษได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?