คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

External Battery รุ่น SUA48XLBP สามารถใช้ต่อกับเครื่องสำรองไฟรุ่น SMX2200RMHV2U ได้หรือไม่

External Battery รุ่น SUA48XLBP ไม่สามารถใช้กับเครื่องสำรองไฟรุ่น SMX2200RMHV2U  สำหรับรหัสสินค้าของ External Battery ที่สามารถใช้กับเครื่องสำรองไฟรุ่น SMX2200RMHV2U คือ SMX120RMBP2U 


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?