คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS รุ่นใดที่สามารถสำรองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้นานมากว่า 48 ชั่วโมง

เบื้องต้นการเลือกรุ่นของเครื่องสำรองไฟนั้น ต้องคำนึงถึงโหลดและระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการให้สำรองไฟ แต่โดยหลักการของเครื่องสำรองไฟทั่วไปเป็นเพียงการสำรองข้อมูลชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลหรือจัดการข้อมูล ก่อนที่ Battery จะสำรองไฟจนหมด โดยทั่วไประยะเวลาการสำรองไฟเริ่มต้นจะอยู่ที่ 5-45 นาที
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?