คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การต่อใช้งานเครื่องสำรองไฟกับอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเดินสายไฟในระยะไกล30-50 เมตร มีผลต่ออุปกรณ์ที่ต่อการใช้งานหรือไม่

การต่อใช้งานเครื่องสำรองไฟกับอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเดินสายไฟระยะไกล 30-50 เมตร มีผลทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงประมาณ 5 โวลต์ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่แรงดันไฟยังคงจ่ายให้กับอุปกรณ์ปลายทางทำงานได้
ข้อควรระวัง ผู้ใช้งานควรตรวจสอบแรงดันไฟขาเข้าว่าเข้ามาปรกติหรือต่ำเกินไปหรือไม่ เนื่องจากหากไฟขาเข้ามาต่ำเกินไป จะมีผลกระทบกับแรงดันขาออกลดลงทำให้อุปกรณ์ปลายทางมีปัญหาได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?