คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ชนิดของแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟเป็นแบบใด

Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
หรือ ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา ไม่รั่ว เป็นตะกั่วกรด แบบปิดผนึก
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?