คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำอย่างไรเมื่อเกิดไฟตกเป็นเวลานาน(consumer units)

ขั้นตอนที่1: ติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/นครหลวง ตามเขตการใช้งานของท่าน เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบแรงดันที่ต้นมิเตอร์ว่ามีแรงดัน 220V (+/-5%) หรือไม่
-กรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบหรือเรียกว่า Under voltage ติดต่อพนักงานการไฟฟ้าให้ดำเนินการแก้ไข
-กรณีที่แรงดันมาครบ แต่ยังมีไฟตกภายในบ้าน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่2
ขั้นตอนที่2: เช็คตู้consumer units ตัวเมนเบรคเกอร์ และตัวลูกย่อย การต่อสายไฟว่ามีจุดต่อหลวมหรือไม่ 
ขั้นตอนที่3: วัดแรงดันแต่ละจุดว่าแรงดันมาครบหรือไม่

ป.ล. หากหลวมมีสายหลวม ควรให้ช่าง, วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อแก้ไขเท่านั้น!!! 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายเทคนิค Schneider 026175555
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?