คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ค่า Inrush Current คืออะไร

กระแสพุ่งเข้า (Inrush Current) ของคาปาซิเตอร์ หมายถึง ค่ากระแสสูงสุดที่คาปาซิเตอร์ใช้ในการชาร์จประจุเมื่อเริ่มต่อวงจรคาปาซิเตอร์เข้ากับระบบไฟฟ้า กระแสพุ่งนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แมคเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic contactor) ที่ทำหน้าที่ตัดต่อคาปาซิเตอร์ เข้า-ออก จากระบบ ซึ่งคอนแทคเตอร์ทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาให้ทนต่อกระแสพุ่งเข้าสูงๆ ในการออกแบบคาปาซิเตอร์แบงค์จึงควรใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการตัดต่อวงจรคาปาซิเตอร์โดยเฉพาะเพื่อสามารถทนกระแสพุ่งเข้าสูงๆได้ ในบางกรณีอาจใช้วิธีการเพิ่มค่าความเหนี่ยวนำในวงจรคาปาซิเตอร์แทนได้ เพื่อลดกระแสพุ่งเข้า (แต่อาจเป็นแค่เทคนิคตามรูปกลาง ซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่มีให้เห็นมากนัก) หรือแมคเนติกคอนแทคเตอร์บ้างยี่ห้อก็จะมีขดลวด (Damping Coil) ต่อขนานไว้ที่หน้าสัมผัสของคอนแทคเตอร์ หรือบ้างผู้ผลิตก็ออกแบบให้ค่าการทนกระแสของหน้าสัมผัสคอนแทคเตอร์มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับค่ากระแสพุ่งเข้านี้ได้ ดังนั้นหากเลือกใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์ ควรสนใจค่ากระแสพุ่งเข้าที่แมคเนติกคอนแทคเตอร์จะทนได้จากผู้ผลิตด้วย ซึ่งมาตรฐานกำหนดไว้ว่าต้องสามารถทนได้ 100 เท่าของกระแสทำงานพิกัดของคาปาซิเตอร์แต่ละสเต็ปได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?