คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อันตรายจากไฟดูด/ไฟรั่ว

การโดนไฟฟ้าดูดที่พบบ่อย เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
-สัมผัสโดนส่วนที่มีไฟโดยตรง เช่นปลั๊กไฟ หรือ สายไฟที่ฉนวนชำรุด
-สัมผัสโดนโครงโลหะที่มีไฟรั่ว และไม่มีการเดินสายดินที่ถูกต้อง เช่น เครื่องกดน้ำเย็น ตู้เย็น
-อาบน้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีไฟรั่ว
-เข้าใกล้ปลั๊ก เครื่องใช่ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดภายในบ้านขณะน้ำท่วม
-ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCBO) ในวงจรที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่ว เช่น ปลั๊กไฟชั้นล่าง ปลั๊กที่ต่อกับปั๊มสูบน้ำ(ไดโว่) ปั๊มน้ำ ไฟสนาม และกริ่งหน้าบ้านที่เดินสายไฟใต้ดิน
-โดนควรติดตั้งอุปกรณ์กันไฟดูดแบบแยกเฉพาะวงจร(consumer split bus) เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับทั้งหลัง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?