คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Structure of Miniature Circuit Breaker (MCB)

Miniature Circuit Breaker (MCB) Characteristics 
1.Actuator lever
2.Actuator mechanism
3.Contacts
4.Terminals
5.Bimetallic strip.
6.Calibration screw
7.Solenoid
8.Arc divider/extinguisher
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?