คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ชี้แจ้งเรื่องรหัสสินค้าแตกต่างกับรหัสบนตัวสินค้า Power factor controller รุ่น VL12

บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า Power factor controller ใช้ชื่อรุ่น VarPlus Logic : VL6 , VL12 และใช้รหัสสำหรับการสั่งสินค้า คือ VPL06N, VPL12N ตามเอกสารแนบ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?