คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Harmony XB5 Emergency Stop มีขนาดหัวเท่าไหร่บ้าง

Harmony XB5 Emergency Stop device มีขนาดหัว 3 ขนาดได้แก่ 30mm, 40mm และ 50mm

โดยสามารถสั่งซื้อส่วนหัว (Heads) และส่วนตัว (body/fixing collar)  แล้วนำมาประกอบกัน 
(*complete units มีเฉพาะหัวขนาด 40mm.)

รหัสสินค้าตามด้านล่าง

ส่วนหัว (Heads)


ส่วนตัว (Body/Fixing Collar)
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?