คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ Back UPS

ควรจัดเก็บในพื้นที่ที่แห้งและมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง  -15 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?