คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS รุ่นใดที่มีหน้าจอแสดงผลเป็น LCD

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นจอ LCD ประกอบด้วย 3 รุ่นด้วยกัน ดังต่อไปนี้ (เรียกอีกชื่อว่า Back UPS Pro)

1.รุ่น BR550GI
2.รุ่น BR900GI
3.รุ่น BR1500GI
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?