คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ข้อผิดพลาด (Error Code) ของระบบของเครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS Pro

ข้อผิดพลาด (Error Code) ของระบบของเครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS Pro  ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่น BR550GI, BR900GI และ BR1500GI สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าจอแสดงผลดังต่อไปนี้

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?