คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การติดตั้งเต้ารับฝังพื้น S-Flexi E227F_ABE , E227F_BAS (Floor Socket)

เต้ารับขนาดต่างๆ (XS, S, M, L) สามารถติดตั้งในเต้ารับฝังพื้น ตามขนาดที่แนะนำดังนี้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?