คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

What is operating temperature for PM2210, PM2220 and PM2230?

Operating temperature for PM2210, PM2220 and PM2230 is -10° C to +60° C .
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?