คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart UPS

ระยะเวลาของการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart UPS Series

สำหรับครั้งแรกก่อนการใช้งาน ให้ทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง จากนั้นสามารถใช้งานได้ตามปรกติ

หมายเหตุ : วิธีการเชื่อมต่อแบตเตอรี่สามารถดูได้จากคู่มือที่แนบไปกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?