คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS (Line Interactive with AVR) สามารถกำหนดให้แรงดันไฟออกคงที่ได้หรือไม่

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS (Line Interactive with AVR) สามารถกำหนดให้แรงดันไฟออกคงที่ได้ แต่เป็นการกำหนดให้แรงดันขาออกคงที่เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายเท่านั้น (On Battery)

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกแรงดันไฟของเต้ารับที่เหมาะสมเมื่อ UPS อยู่ในโหมดสแตนด์บายได้ โดยใช้โปรแกรม PowerChute Brsiness Edition หรือโปรแกรมค่าผ่านทางหน้าจอแสดงผล

โดยสามารถกำหนดแรงดันขาออกได้ตามแรงดันด้านล่าง ดังนี้

• 220 Vac
• 230 Vac
• 240 Vac
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?