คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

มิเตอร์รุ่น EasyLogic™ PM2000 series

มิเตอร์รุ่น PM2000 series เป็นดิจิตอลมิเตอร์ที่มีเครื่องมือวัดและการจัดการเกี่ยวกับโหลด รวมถึงมีพอร์ทรองรับการเชื่อมต่อผ่าน RS485 ซึ่งถือได้ว่าครอบคลุมทุกฟังชันก์สำหรับมิเตอร์ในซีรีนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ซีรี่ย่อย คือ รุ่นหน้าจอ LED และ หน้าจอ LCD

PM2100 series : เป็นหน้าจอแบบ LED ซึ่งมีทั้งหมด 3
บรรทัดสำหรับอ่านข้อมูลโดยมีสัญลักษณ์บอกชนิดของข้อมูลบริเวณ 2 แถวด้านข้าง

PM2200 series: เป็นหน้าจอแบบ LCD เป็นสี Monochrome  ขนาดจอ 67x62.5 mm.  สามารถอ่านค่าข้อมูลได้พร้อมกัน ทั้ง 3 เฟส อีกทั้งยังมี Anti-glare display สำหรับป้องกัแสงสะท้อน และ มี
backlighting เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าในเวลาที่มีแสงสว่างมากๆ

PM2200 Seriesข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?