คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมจึงต้องมีการต่อสายดิน?

 การต่อลงดินมีจุดประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ และเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการต่อลงดินที่ถูกต้องตามที่กำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานฯ ที่ใช้งานกันทั่วทั้งประเทศ ผู้อ่านต้องเข้าใจว่ายังมีรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากซึ่งหาได้จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท.
 
ระบบการต่อลงดินตามที่กำหนดใน IEC 364-3 (International Electrotechnical Commission) มีหลายแบบเช่น TT, IT, TN-C, TN-S และ TN-CS สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ สำหรับในประเทศไทยนั้น มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ เลือกใช้เป็นระบบ TN-CS ตามที่แสดงในรูปที่ 1ปล. ลูกค้าสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?