คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ขนาดฟิวส์ที่ใช้กับ Safety Switches Preventa XCSA series

ฟิวส์ที่ใช้กับ Safety Switches Preventa XCSA series จะเป็นฟิวส์แบบ gG ขนาด 10A เพื่อป้องกันกระแสลัดลงจร(short circuit protection)
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?