คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความแม่นยำในการวัดของมิเตอร์ (power meter)

ความแม่นยำในการวัดมี 3 ระดับ คือ
- class 0.2 สำหรับงานที่มีการซื้อ-ขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้า 
- class 0.5 สำหรับกำลังและพลังงานไฟฟ้าแรงดันปานกลางจนถึงแรงดันต่ำ
- class 1.0 สำหรับกำลังและพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายส่งย่อย(sub-feeders)

อ้างอิง
- IEC 62053-22, ANSI 12.20 for Class 0.2, 0.5
- IEC 62053-21, ANSI 12.20 for Class 1
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?