คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS จำเป็นต้องปรับค่าแบตเตอรี่ใหม่หรือไม่

สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ของเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS นั้นไม่จำเป็นต้องทำการปรับค่า (Calibration) แต่ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้อย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการใช้งานเพื่อทำการชาร์จประจุให้เต็มก่อนการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?